Kata

 

forma ; sjena

 

U Katama je sačuvana poruka Kempa tijekom proteklih stoljeća. Na Katu se može gledati s mnogo različitih točaka. Sama riječ Kata upotrebljava se kako bi opisala ritmične sklopove pokreta, upotrebom kojih Kempo student pročišćava i produbljuje svoje razumijevanje tjelesnih i mentalnih sila koje u njemu djeluju.

 

 

Opis Kata

U Katama je sačuvana poruka Kempa tijekom proteklih stoljeća. Na Katu se može gledati s mnogo različitih točaka. Sama riječ Kata upotrebljava se kako bi opisala ritmične sklopove pokreta, upotrebom kojih Kempo student pročišćava i produbljuje svoje razumijevanje tjelesnih i mentalnih sila koje u njemu djeluju. Nalikuje plesu utoliko što je sastavljena od nizova tehnika sklopljenih u propisani oblik. Kate su poput "knjiga" pokreta koje služe kao podsjetnik za kombinacije, tako da ih se na ovaj način čuva od zaborava. Često sadrže i vrlo napredne metode obrane. Potrebne su mnoge godine prakse kako bi se otkrili i istinski mogli primjeniti ti vrlo često prikriveni pokreti, za razliku od onih očevidnih.

 

 

Oblici Kata

Napredovanje u razumijevanju Kata je upravo to otkrivanje prikrivenih značenja i primjene. Trenutno se u "Bijeli lotos" Kempu podučavaju različiti oblici kretanja na četiri strane, od toga su četiri sa unaprijed definiranim stavovima i tehnikama (Shi Ho Renshu 1-4) kao uvjet za određene stupnjeve, te predstavljaju uvod u Kempo Kata praksu. Nakon toga uči se 16 Kata kako slijedi:

Pingan (1-5), Itosu (1-5), Chungking, Saifa, SeienchinTensho, Sanchin, Seisan

 

 

 

 

Glavni Izbornik

Brzi Linkovi

BL Picassa Photo
pogledajte našu fotogaleriju
BL Blog
posjetite BijeliLotos Blog
BL Literatura
mala BL biblioteka